Salgsbetingelser

Priser
Alle priser er opgivet i danske kroner og er inklusive alle skatter og afgifter men eksklusive moms. Betalingsgebyr afregnes efter PBS’ tilladte satser for den pågældende korttype og er inkluderet i priserne.

Betaling
Efter afholdt kursus sender vi en faktura til den person der er angivet under betalingsinformation ved tilmeldingen.

Framelding (fortrydelsesret)
Framelding > 3 uger før første kursusdag: Der betales ikke for kurset.
Framelding 2-3 uger før første kursusdag: Der betales 50% af kursusgebyret.
Framelding < 2 uger før første kursusdag: Tilmeldingen er bindende og der betales fuld pris.

Framelding foregår pr. mail til syndicateu@syndicate.dk

Kursusændring
Vi udvikler løbende vores kurser, og der kan derfor forekomme ændringer i kursusbeskrivelserne. Eventuelle ændringer bliver offentliggjort og opdateret på syndicateu.dk.

Vi forbeholder os ret til at ændre tid, kursussted, pris, underviser og indhold samt ret til at aflyse et kursus, såfremt deltagerantallet bliver mindre end forudsat. Ved aflysning eller væsentlige ændringer får den enkelte deltager besked direkte til den e-mailadresse, der er opgivet ved tilmelding

Forplejning
Ved vores åbne kurser er frokost, kaffe og forfriskninger inkluderet i kursusprisen.

Håndtering af personoplysninger
Vi distribuerer ikke persondata herunder ved, men ikke begrænset til, indirekte/direkte salg, videregivelse, udlejning og/eller overdragelse. Data opbevares kun til brug for det givne salg og jf. årsregnskabsloven, og enhver bruger kan rette kontakt og få agtindsigt i det registrerede. Din e-mail vil alene blive anvendt i overensstemmelse med Markedsføringslovens § 6 litra a (og vi bestræber os på kun at sende et minimum vedr. det pågældende salg).